Reklamační formulář

Uplatnění reklamace ­ reklamační list
Kupující:
Jméno a příjmení …………………………………………………..
Adresa …………………………………………………..
Telefon a e­mail …………………………………………………..
Prodávající:
Malechas s.r.o., Příčná 2207 34701 Tachov, IČO:11895004, Nejsme plátci DPH
Reklamované zboží:
označení zboží ………………………………….……………………………………………….
datum prodeje …………………………………
číslo kupního dokladu (faktury) …………………………………
Popis závady:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obsah balení při předání do reklamačního řízení:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Preferovaný způsob vyřízení reklamace:
(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních
podmínek):
a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy
Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co
je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace.
Datum .............................................. Podpis kupujícího..............................................