Při nákupu nad 1999 Kč je doprava ZCELA ZDARMA. Váha balíku však nesmí převyšovat 20 kg.

Anděl

Anděl - tajemný, něžný a krásný. Jeho symbolika proniká do mnoha kultur a náboženství po celém světě. Má mnoho podob a významů, které se mohou lišit v závislosti na kulturním a náboženském kontextu. Bez ohledu na to, zda je vnímán jako posel Boha, ochránce, průvodce nebo duchovní bytost, anděl je často spojován s klidem, nadějí a duchovním požehnáním.

Symbolika Anděla

 1. Posel Boží: V křesťanské tradici jsou andělé vnímáni jako poslové Boha, kteří přinášejí zprávy a ochranu lidem na zemi. Jsou spojeni s událostmi jako je Zvěstování nebo Narození Ježíše Krista.

 2. Ochránce: V mnoha kulturách jsou andělé chápáni jako ochránci jednotlivců či skupin. Věří se, že nás doprovázejí v našem každodenním životě a chrání nás před nebezpečím a zlem.

 3. Průvodce: Pro mnohé jsou andělé průvodci duchovní cesty. Pomáhají nám najít cestu k naší vnitřní pravdě a rozvoji osobního růstu.

 4. Symbol míru a naděje: Andělé jsou často spojováni s mírem a nadějí. Jejich přítomnost přináší pocit klidu a jistoty, zvláště v časech zkoušek a zármutku.

Typy Andělů

 1. Andělé Strážní: Věří se, že každá lidská bytost má svého vlastního anděla strážného, který ji chrání a doprovází v životě.

 2. Archandělé: Jsou to vyšší řád andělů, kteří mají zvláštní význam v různých náboženských tradicích. Jsou spojováni s určitými aspekty lidské existence a duchovního růstu.

 3. Andělé Léčitelé: Jsou spojováni s uzdravováním a léčením těla, mysli a duše. Věří se, že jejich přítomnost a energie mohou pomoci při léčení nemocí a emocionálních zranění.

Andělé ve Světových Náboženstvích

 1. Křesťanství: V křesťanské tradici jsou andělé považováni za Boží bytosti, které slouží jako poslové a ochránci lidí.

 2. Islam: Andělé jsou v islámu vnímáni jako stvoření stvořená Bohem, která slouží jako poslové, strážci a zprostředkovatelé mezi Bohem a lidmi.

 3. Judaismus: V židovské tradici jsou andělé vnímáni jako poslové a strážci Boží vůle, kteří ochraňují a doprovázejí Boží lid.

 4. Buddhismus: V buddhismu jsou andělé vnímáni jako bytosti, které žijí v duchovních rovinách a mohou pomoci lidem na cestě k osvícení.

Andělé v Moderním Světě

I v moderním světě zůstává symbolika andělů živá. Jsou často zobrazováni v umění, literatuře a populární kultuře jako symbolem naděje, lásky a ochrany. Mnoho lidí nachází útěchu v představě, že mají anděla, který je chrání a doprovází na jejich životní cestě.

Závěr

Anděl je symbolem duchovního světa, který proniká do mnoha aspektů lidské existence. Jeho přítomnost přináší klid, naději a pocit ochrany. Bez ohledu na to, zda jsou vnímáni jako Boží poslové, strážci nebo průvodci, andělé zůstávají důležitou součástí mnoha kultur a náboženství po celém světě.